معرفی رییس دانشکده
نام و نام خانوادگی: دکتر سید امیر فرزام
محل تحصیل :
         دانشگاه علوم پزشکی مشهد
رشته تحصیلی:
       متخصص پاتوبیولوژی

خلاصه فعالیتهای آموزشی و پژوهشی
   شرح وظایف

پست الکترونیک:   afarzam@qums.ac.ir         
ساعات ملاقات با دانشجویان
سه شنبه ها 12-10  
شماره مستقیم تماس با دفتر ریاست: 
33336001-3103
پست الکترونیک دفترریاست:    Qmsd@qums.ac.ir

فرم درخواست ملاقات ریس دانشکده 
نشانی:مجتمع پردیس دانشگاه علوم پزشکی قزوین -دانشکده پزشکی شهید بابایی-طبقه 
  دوم انتهای راهرو سمت راست