اطلاعیه
اطلاع رسانی جهت شرکت در  دوره آنلاین اخلاق با تأکید بر پژوهشهای مرتبط با کووید 19 (دکتر احسان شمسی گوشکی)
اطلاع رسانی جهت شرکت در  دوره پیشرفته جستجوی تخصصی در منابع علمی(آقای دکترعباسعلی کشتکار )به صورت آنلاین
دعوت از تیم های داوری دانشگاهی و قطب برای حضور در جلسه دوم وبینار کشوری آتا
بیست و ششمین جشنواره تحقیقاتی علوم پزشکی رازی
فراخوان پذیرش در 4 رشته واجد الشرایط برای انجام تعهدات قانونی
برگزاری ترم تابستان 99 دانشگاه قم
معرفی اداره مشاوره و سلامت روان دانشکده پزشکی
الزامی شدن استفاده از ماسک
مسابقه هوش برتر - ویژه دانشجویان
برگزاری همایش اخلاق حرفه ای
برنامه های آموزش مداوم  مجازی-حضوری
اطلاع رسانی در خصوص فضای کسب و کار در سایه کرونا
وبینار آموزشی شماره 24  covid19
درخصوص دانشجویان  استعداد درخشان
اطلاعیه بنیاد ملی نخبگان
ترم تابستانی واحد طب ایرانی و مکمل
مسابقه کتابخوانی معاونت فرهنگی دانشکده پزشکی
در خصوص بازه زمانی ارزشیابی اساتید توسط دانشجویان
تقویم درسی کورس تنفس
تقویم درسی کورس کلیه
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...