سمینارها و همایش ها
بیست و ششمین جشنواره تحقیقاتی علوم پزشکی رازی
اولین همایش مجازی اخلاق حرفه ای
برگزاری مجازی بیست ویکمین همایش کشوری
دوازدهمین همایش بین المللی تربیت بدنی
نهمین کنگره تخصصی کنترل عفونت
دعوت نامه سومین همایش نانو مدیسین
همایش کشوری دانشجویی اخلاق حرفه ای
کنفرانس فوریت های مامایی
کنفرانس مسمومیت ها و فارماکوویژیلانس
سمیناردو روزه  بیماری های عفونی کودکان
کنفرانس عفونت های پریناتال
همایش کشوری آموزش پزشکی پاسخگو
نهمین جشنواره فرهنگی وزارت بهداشت
دومین کنگره ناباروری مردان
 کنگره نانو پزشکی
پنجمین کنگره اخلاق پزشکی
 دومین همایش ملی کتابخانه ها
هفدهمین کنگره دانشجویان علوم پزشکی
کنگره کشوری سوختگی خردادماه 1395
ششمین کنگره علمی تروما و طب رزم و ششمین یادواره و چهارمین آیین اعطای جایزه ملی شهید دکتر محمد علی
1 2