کاربر گرامی اگر با ارسال فرم صفحه بروز شد مجدد اطلاعات را پرکنید و یا از مرورگر Mozilla Fire Fox و یا Chrome استفاده نمایید:


نام و نام خانوادگی
عنوان پست سازمانی
محل خدمت
تلفن تماس
پست الکترونیکی
موضوع ملاقات
مدت زمان مورد نیاز برای طرح موضوع
کپی مستندات مربوط به موضوع ملاقات (حسب مورد)
موضوع ملاقات شما به کدام معاونت دانشکده ارتباط دارد؟
درصورتیکه با معاونت مربوطه موضوع را درمیان گذاشته اید، نتیجه طرح موضوع چه بوده است؟
آیا مایلید مسئول دیگری بجز ریاست دانشکده در زمان ملاقات حضور داشته باشد؟ ( در صورت بلی لطفا ذکر بفرمائید.)
 
امتیاز دهی