معرفی کتابخانه

کتابخانه دانشکده پزشکی شهیدبابایی قزوین واقع در طبقه اول ساختمان دانشکده پزشکی دانشگاه می باشد، این کتابخانه و مرکز اطلاع رسانی در سال 1366 تأسیس شده است. و تقریبا دارای 500 متر فضا را به خود اختصاص داده است. تسهیلات و امکانات تهویه ای و روشنایی این کتابخانه تقریباً مناسب و کافی می باشد. مجموعه  این کتابخانه براساس رده بندی NLM    تنظیم شده است.

ساعت شروع به کار مخزن کتابخانه از شنبه تا چهارشنبه از  ساعت 8  الی 14 و پنج شنبه ها از ساعت 8 الي13 مي باشد.

ساعت شروع به کار سالنهای مطالعه خواهران و برادران از ساعت 30/7 الی 22 است.

  • اهداف و رسالت كتابخانه دانشکده:

 كتابخانه با دو هدف آموزش و اطلاع رساني اهداف مشخصی دارد كه مهمترين آنها به شرح زير است:

1.  نيازسنجي مستمر جهت فراهم آوري روزآمدترين منابع  و دسترسي به پايگاه هاي اطلاعاتي تخصصي

2.سفارش و تامين بروزترين منابع فارسي و انگليسي مورد نياز اساتيد، دانشجويان و كاركنان بصورت چاپي و الكترونيك

3.   فهرستنويسي، رده بندي و آماده سازي مجموعه كتابهاي فارسي و لاتين موجود در كتابخانه

4. برگزاري كارگاه هاي آموزشي از جمله آموزش سواد اطلاعاتي به اعضاي هيات علمي، دانشجويان مقاطع مختلف و كارمندان

5. انجام مشاوره جهت رفع نيازهاي اطلاعاتي كاربران

6. تهيه محتوا و روزآمد سازي وب سايت كتابخانه

7. گزارش و تجزیه و تحلیل آمار فعالیت های کتابخانه

8. ارائه خدمات امانت بين كتابخانه اي

9. تعامل سازنده با كتابخانه هاي تابعه دانشگاه

10. تهيه محتواي آموزشي مانند راهنماها، بروشورها و شيوه نامه ها

11. وجين دوره اي و روزآمدسازي منابع

12.برگزاری کارگاه و آموزش تشکیل اکانت در پایگاههای علم سنجی پژوهشی جهت هیئت علمی دانشکده

  • کاربران کتابخانه دانشکده پزشکی : هیئت علمی ، دانشجویان پزشکی و کارکنان جامعه پزشکی در تمامی مقاطع، کلیه مراکز تحقیقاتی، آموزشی و درمانی ، و سایر علوم وابسته در سرتاسر استان می باشد.