مرجع ،نشریات و اطلاع رسانی پزشکی

شامل کتابهایی است که برای استفاده یا ارجاع به بخش خاصی از اطلاعات نوشته می شوند. به طور معمول این نوع کتابها به طور کامل خوانده نمی شوند و قابل امانت نیستند و برای استفاده در محل کتابخانه مرکزی مجاز می باشند. انواع کتابهای مرجع : اطلس ها ، واژه نامه ها ، دایره المعارف ها ، کتابشناسی ها ، زندگی نامه ها ، منابع مرجع فوری شامل سالنامه ها ، دستنامه ها و منابع مرجع جغرافیایی.

بخش مرجع کتابخانه ، با هدف ارائه خدمت در راستای مرتفع نمودن نیازهای اطلاعاتی مرجع کاربران، با مجموعه ای متشکل از بیش از   3000 منبع مرجع عمومی و تخصصی علوم پزشکی و دارویی  در خدمت کاربران می باشد. این بخش مطابق برنامه کاری بخش امانت، از ساعت 8 صبح لغایت 14 در روزهای شنبه تا چهارشنبه و از ساعت 8 صبح لغایت 13 در روزهای پنج شنبه آماده ارائه خدمت به کاربران می باشد.