معرفی رییس دانشکده
نام و نام خانوادگی: دکتر نوید محمدی
محل تحصیل :
       فلوشیپ: دانشگاه اتاوا، کانادا
       تخصص: دانشگاه علوم پزشکی تهران
       پزشکی عمومی: دانشگاه علوم پزشکی مشهد

رشته تحصیلی:
       فلوشیپ: Simulation and Medical Education (شبیه سازی و آموزش پزشکی)
       تخصص: پزشکی اجتماعی

خلاصه فعالیتهای پژوهشی در سامانه پژوهان
خلاصه فعالیتهای آموزشی و پژوهشی

پست الکترونیک:            nvmohammadi@qums.ac.ir  
ساعات ملاقات با دانشجویان
سه شنبه ها 12-10  
شماره مستقیم تماس با دفتر ریاست: 
028-33330534
پست الکترونیک دفترریاست:        
Qmsd@qums.ac.ir 
فرم درخواست ملاقات ریس دانشکده 
نشانی:مجتمع پردیس دانشگاه علوم پزشکی قزوین -دانشکده پزشکی شهید بابایی-طبقه                      دوم انتهای راهرو سمت راست