لیست اعضای هیات علمی
ردیف
نام خانوادگی و نام
گروه آموزشی
محل خدمت
عنوان مدرک
رشته تحصیلی
مرتبه علمی
پست الکترونیک
Curriculum
vitae
1
آذر آسا میترا
بیهوشی
بوعلی
فوق تخصص 
فلوشیپ بیهوشی 
استادیار
  mazarasa@qums.ac.ir 
2
ابتهاج مهدی
بیهوشی
شهیدرجایی
متخصص
بیهوشی
استادیار
mebtehaj@qums.ac.ir
3
ابراهیمی احمد
جراحی
شهیدرجایی
متخصص
 جراحی پلاستیک
استادیار
ah.ebrahimi@qums.ac.ir
4
آراد بنفشه
کودکان
قدس
فوق تخصص​
کلیه کودکان
استادیار
b.arad@qums.ac.ir
5
اسماعیلی محمد حسین
فیزیولوژی
علوم پایه
دکترای تخصصی​
فیزیولوژی
دانشیار
mesmaili@qums.ac.ir
6
اصلانی مهر معصومه
میکروب شناسی
علوم پایه
دکترای تخصصی
میکرو بیولو ژی
استادیار
maslanimehr@qums.ac.ir
7 اویسی سونیا کودکان متخصص بهداشت و کودک دانشیار soveysi@qums.ac.ir
8
ایازی پرویز
کودکان
قدس
فوق تخصص​
عفونی کودکان
دانشیار
payazi@qums.ac.ir
9
باستانی علی
داخلی
بوعلی
فوق تخصص​
گوارش
استادیار
a.bastani@qums.ac.ir
10
باریکانی آمنه
پزشکی اجتماعی
علوم پایه
دکترای تخصصی 
پزشکی اجتماعی
دانشیار
abarikani@qums.ac.ir
11 باقریان ریتا اطفال قدس فوق تخصص گوارش و کبد استادیار r.bagherian@qums.ac.ir
12 بخشایی داود معارف اسلامی دانشکده پزشکی مربی تاریخ  و تمدن اسلامی مربی d.bakhshaei@qums.ac.ir
13 بلوری حسین کودکان قدس فوق تخصص کلیه استادیار h.bjirandeh@qums.ac.ir
14
بیژنی  بهزاد
عفونی
بوعلی
متخصص
بیماریهای عفونی
دانشیار
bbizhani@qums.ac.ir
15
بهشتی اکرم
پوست
بوعلی
متخصص
متخصص پوست
استادیار
abeheshti@qums.ac.ir
16
پارسا حسین
جراحی
ولایت
متخصص
جراحی عروق
دانشیار
hparsa@qums.ac.ir
17
پاک فطرت فرزین
جراحی
شهید رجایی
فوق تخصص
جراحی پلاستیک
استادیار
f.pakfetrat@qums.ac.ir
18 پاکدل پریسا روانپزشکی 22 بهمن فوق تخصص روانپزشکی استادیار p.pakdel@qums.ac.ir
19
پاک نیت حمیده
زنان و زایمان
کوثر
متخصص
زنان و زایمان
استادیار
20
پیرزاده زهرا
کودکان
قدس
فوق تخصص
اعصاب اطفال
استادیار
zpirzadeh@qums.ac.ir
21
پیری حسین
بیوشیمی
علوم پایه
دکترای تخصصی
بیوشیمی بالینی
استادیار
hpiri@qums.ac.ir
22
پیمانی امیر
میکروب شناسی و ایمنی شناسی
علوم پایه
دکترای تخصصی
 باکتری شناسی
دانشیار
apeymani@qums.ac.ir
23 جاودانی حسین روانپزشکی 22 بهمن متخصص روانپزشکی استادیار h.javedani@qums.ac.ir
24
جلیل القدر شبنم
کودکان
قدس
متخصص
اطفال
دانشیار
shjalilolghadr@qums.ac.ir
25
جوادی امیر
پزشکی اجتماعی
علوم پایه
فوق لیسانس
آمار حیاتی
مربی
ajavadi@qums.ac.ir
26
جوادی حمید رضا
قلب و عروق
بوعلی
متخصص
قلب و عروق
دانشیار
hrjavadi@qums.ac.ir
27
جهانی هاشمی حسن
پزشکی اجتماعی
علوم پایه
دکترای تخصصی 
آمار حیاتی
دانشیار
28
چرخچیان ملیحه
داخلی
بوعلی
فوق تخصص
کلیه
استادیار
m.charkhchian@qums.ac.ir
29
گودرزوند چگینی ولی الله
داخلی
بوعلی
فوق تخصص
کلیه
استادیار
v.godarzvand@qums.ac.ir
30 چگینی ونوس  زنان و زایمان کوثر متخصص زنان و زایمان استادیار v.chegini@qums.ac.ir
31
چنگیزی علی
قلب
بوعلی
فوق تخصص
جراحی قلب
استادیار
achangizi@qums.ac.ir
32
حاج آقا محمدی علی اکبر
داخلی
ولایت
فوق تخصص
گوارش
دانشیار
ahmohammadi@qums.ac.ir
33
حاج سیدجوادی عزت السادات
زنان و زایمان
کوثر
متخصص
زنان و زایمان
دانشیار
ehajiseyedjavadi@qums.ac.ir
34
حاجی علیلو الهام 
انگل شناسی و قارچ شناسی
علوم پایه 
دکترای تخصصی
انگل شناسی و قارچ شناسی
استادیار
e.hajialilo@qums.ac.ir
35 حاجیان سپیده داخلی فوق تخصص کلیه استادیار s.hajian@qums.ac.ir
36
حاج سید ابوترابی شکوه السادات
زنان و زایمان
کوثر
متخصص
فلوشیپ زنان و زایمان
استادیار
shabotorabi@qums.ac.ir
37
حاج سید جوادی علیرضا
روان پزشکی
22بهمن
متخصص
روان پزشکی
استادیار
ahsjavadi@qums.ac.ir
38
حداد حمیدرضا
داخلی
ولایت
فوق تخصص
ریه
استادیار
h.hadad@qums.ac.ir
39
حسنی برزی سیدمحسن
جراحی
شهیدرجایی
متخصص
جراحی مغز واعصاب
استادیار
smbarzi@qums.ac.ir
40
حسینی  سیدعباس
بیهوشی
شهیدرجایی
متخصص
بیهوشی
دانشیار
sahosseinij@qums.ac.ir
41
حبیبی بی لانی مرتضی
کودکان
کوثر
فوق تخصص
نوزادان
استادیار
mhabibi@qums.ac.ir
42
حق دوست هاشم
فیزیولوژی
علوم پایه
دکترای تخصصی
فیزیولوژی
استادیار
hhaghdoost@qums.ac.ir
43
خانعلی فاطمه
رادیولوژی
شهیدرجایی
متخصص
رادیولوژی
استادیار
f.khanali@qums.ac.ir
44
خضری مرضیه بیگم
بیهوشی
کوثر
متخصص
بیهوشی
دانشیار
45
دارابی شهرام
علوم تشریح
علوم پایه
دکترای تخصصی
تشریح
استادیار
shdarabi@qums.ac.ir
46
دایی محمد مهدی
قلب و عروق
بوعلی
متخصص
فلوشیپ قلب و عروق
استادیار
m.daei@qums.ac.ir
47
دباغی قلعه طلعت
زنان و زایمان
کوثر
فوق تخصص
فلوشیپ زنان و زایمان
دانشیار
tdabaghi@qums.ac.ir
48 دیدبان عبداله کودکان قدس فوق تخصص غدد استادیار a.didban@qums.ac.ir
49
رجایی فرزاد
علوم تشریح
علوم پایه
دکترای تخصصی
فلوشیپ بیولوژی تولیدمثل
استاد
50 رضایی مهدخت قلب متخصص فلوشیپ اکوکاردیوگرافی استادیار ma.rezaei@qums.ac.ir
51 زارعی رضا جراحی متخصص ارتوپدی استادیار r.zarei@qums.ac.ir
52 زاهدیان فائزه  روانپزشکی 22 بهمن متخصص روانپزشکی استادیار
53
زحل محمد علی
داخلی
ولایت
فوق تخصص​
ریه
دانشیار
mzohal@qums.ac.ir
54
زرگر علی
داخلی
ولایت
فوق تخصص​
گوارش و کبد
استادیار
azargar@qums.ac.ir
55
زرین نسیم
بیهوشی
متخصص
بیهوشی
استادیار
n.zarin@qums.ac.ir
56
ساریچلو محمد ابراهیم
روانشناسی
22 بهمن
فوق لیسانس
روانشناسی بالینی
مربی
mesarichloo@qums.ac.ir
57
سرایی مهرزاد
انگل شناسی
علوم پایه
دکترای تخصصی
انگل شناسی
دانشیار
58
سرچمی رامین
معاونت آموزشی
EDC
دکترای تخصصی
مدیریت آموزش عالی
استادیار
rsarchami@qums.ac.ir
59
سلیمان نژاد مریم
روانپزشکی
دانشکده پزشکی
دکترای تخصصی علوم اعصاب استادیار m.soleimannejad@qums.ac.ir
60
سمیعی راد فاطمه
پاتولوژی
کوثر
متخصص
پاتولوژی
دانشیار
61
سهمانی مهدی
بیوشیمی
علوم پایه
دکترای تخصصی
بیوشیمی بالینی
دانشیار
m.sahmani@qums.ac.ir
62
سیاح سیما
قلب و عروق
بوعلی
متخصص
فلوشیپ قلب و عروق
استادیار
ssayah@qums.ac.ir
63
شفیق یونس
جراحی
ولایت
متخصص
جراحی عمومی
استادیار
yshafigh@qums.ac.ir
64
صالحی سهراب
جراحی
فلوشیپ اروانکولوژی
ارولوژی
استادیار
s.salehi@qums.ac.ir
65
صباغ زیارانی فاطمه
علوم تشریح
علوم پایه
دکترای تخصصی
علوم تشریح
f.sabbagh@qums.ac.ir
66 صدیقی ماهیار بیهوشی متخصص بیهوشی استادیار m.seddighi@qums.ac.ir
67
صفاری زاده محسن
جراحی
شهیدرجایی
متخصص
ارتوپدی
استادیار
68
صفاری فاطمه
کودکان
قدس
فوق تخصص
غدد اطفال
دانشیار
f.safari@qums.ac.ir
69
صفاریان فاطمه
قلب و عروق
بوعلی
متخصص
فلوشیپ قلب و عروق
استادیار
f.safariyan@qums.ac.ir
70 صفدریان فرشید گوش حلق بینی متخصص گوش حلق بینی استادیار f.safdariyan@qums.ac.ir
71
صوفی آبادی محمد
فیزیولوژی
علوم پایه
دکترای تخصصی
فیزیولوژی
دانشیار
msofiabadi@qums.ac.ir
72
ضمیر سیدمحسن
روانپزشکی
22بهمن
متخصص
روانپزشکی
استادیار
mzamir@qums.ac.ir
73
طرلان سعید
کودکان
قدس
فوق تخصص
جراحی اطفال
استادیار
starlan@qums.ac.ir
74
ظفری فریبا
علوم تشریح
علوم پایه
دکترای تخصصی
علوم تشریح
استادیار
f.zafari@qums.ac.ir
75 ظفری یزدان  داخلی فوق تخصص خون و سرطان استادیار y.zafari@qums.ac.ir
76
عالی احسان
فارماکولوژی
علوم پایه
دکترای تخصصی
فارماکولوژی
استادیار
e.aali@qums.ac.ir
77
عباسی مهناز
داخلی
ولایت
فوق تخصص
روماتولوژی
دانشیار
mabasi@qums.ac.ir
78
عبد نیک فرجام بهاره
میکروب شناسی
علوم پایه
دکترای تخصصی
ایمنی شناسی
استادیار
bnikfarjam@qums.ac.ir
79
عسگری غنچه کریم
معارف اسلامی
نهاد رهبری
فوق لیسانس
فقه ومبانی حقوق
مربی
k.asgari@qums.ac.ir
80
علامی عباس
عفونی
بوعلی
متخصص
بیماری های عفونی
دانشیار
a_allami@qums.ac.ir
81
علیزاده علی
بیهوشی
شهیدرجایی
متخصص
بیهوشی
استادیار
a.alizadeh@qums.ac.ir
82 علیزاده صفر علی میکروب شناسی و ایمنی شناسی علوم پایه دکترای تخصصی باکتری شناسی استادیار s.alizadeh@qums.ac.ir
83
علمیزاده خدیجه
زنان و زایمان
کوثر
متخصص
فلوشیپ زنان و زایمان
استادیار
khelmizadeh@qums.ac.ir
84
علیپور محمود
پزشکی اجتماعی
علوم پایه
دکترای تخصصی
آمار حیاتی
استادیار
malipour@qums.ac.ir
85
فراهانی نیک زهرا
جراحی
شهید رجایی
متخصص
جراحی
استادیار
z.farahaninik@qums.ac.ir
86
فتوحی قزوینی فاطمه
میکروبشناسی
علوم پایه
فوق لیسانس
میکروبشناسی
مربی
ffotohiqazvini@qums.ac.ir
87
فتحی سید محمد
کودکان
قدس
فوق تخصص
آسم و آلرژی
استادیار
sm.fathi@qums.ac.ir
88
فقیهی لنگرودی
شادی
قلب و عروق
بوعلی
فلوشیپ قلب
استادیار
sh.faghihi@qums.ac.ir
89
فرزام سید امیر
پاتولوژی
شهیدرجایی
متخصص
پاتولوژی
استادیار
afarzam@qums.ac.ir
90
فرزام  سیدسعید
قلب و عروق
بوعلی
فوق تخصص
جراحی قلب
استادیار
s.farzam@qums.ac.ir
91
فرض مهدی مهدی
داخلی
فوق تخصص
ریه
استادیار m.farzmahdi@qums.ac.ir
92
فروغی مقدم فرشاد
میکروب شناسی و ایمنی شناسی
علوم پایه
دکترای تخصصی
ایمونولوژی
استادیار
f.foroghi@qums.ac.ir
93
قاسمی برقی رضا
بیماریهای عفونی
بوعلی
متخصص
بیماریهای عفونی
دانشیار
rqasemi@qums.ac.ir
94
قاسم پور احمد
کودکان
قدس
فوق تخصص
قلب کودکان
استادیار
a.ghasempour@qums.ac.ir
95
قبادی ابوالفضل
ENT
قدس
متخصص
گوش حلق بینی
استادیار
a.ghobadi@qums.ac.ir
96
قدس عباس
معارف اسلامی
نهاد رهبری
فوق لیسانس
فقه و مبانی حقوق اسلامی
مربی
aqods@qums.ac.ir
97 قرائتی مریم داخلی فوق تخصص ریه استادیار m.gheraati@qums.ac.ir
98
کاظمی فر امیرمحمد
داخلی
بوعلی
متخصص
پزشکی قانونی
دانشیار
amkazemifar@qums.ac.ir
99
کردی آرش
داخلی
بوعلی
فوق تخصص
کلیه
استادیار
akordi@qums.ac.ir
100
کرمی علی اکبر
ارولوژی
شهید رجایی
متخصص
جراحی ارولوژی
استادیار
101
کشاورز محمود علی
داخلی
فوق تخصص
غدد و متابولیسم
استادیار
ma.keshavarz@qums.ac.ir
102
کیالها حمید
بیهوشی
ولایت
متخصص
بیهوشی
استادیار
hkayalha@qums.ac.ir
103
گودرزوند چگینی کوروش
بیوشیمی
علوم پایه
دکترای تخصصی
بیوشیمی
استادیار
kgchegini@qums.ac.ir
104
لالوها فاطمه
زنان و زایمان
کوثر
متخصص
زنان و زایمان
دانشیار
flalooha@qums.ac.ir
105 لشگری مهین داخلی فوق تخصص روماتولوژی استادیار mlashkari@qums.ac.ir
106 مجابی سید هوشیار کودکان قدس فوق تخصص نوزادان استادیار h.mojabi@qums.ac.ir
107
محمدی نوید
پزشکی اجتماعی
علوم پایه
دکترای تخصصی
پزشکی اجتماعی
دانشیار
  nvmohammadi@qums.ac.ir
108 محمدی نوکنده داود جراحی فوق تخصص جراحی توراکس استادیار d.mohammadi@qums.ac.ir
109
محمد زاده علیرضا
جراحی
ولایت
فوق تخصص
جراحی توراکس
استادیار
amohammadzadeh@qums.ac.ir
110 محمدی فائزه انگل شناسی و قارچ شناسی علوم پایه دکترای تخصصی قارچ شناسی استادیار f.mohammadi@qums.ac.ir
111 مدرس نیا لیلا داخلی فوق تخصص داخلی استادیار l.modaresnia@qums.ac.ir
112 مدنی پریسا سادات داخلی متخصص داخلی استادیار p.madani@qums.ac.ir
113
مدیریان احسان
طب اورژانس
بوعلی
متخصص
طب اورژانس
استادیار
e.modiriyan@qums.ac.ir
114
مرات حمید
چشم
بوعلی
متخصص
چشم
استادیار
hmerat@qums.ac.ir 
115
مرعشی سید محمود امین
میکروب شناسی و ایمنی شناسی
علوم پایه
دکترای تخصصی
باکتری شناسی
استادیار
116
مژدهی پناه حسین
اعصاب
بوعلی
متخصص
مغز و اعصاب
استادیار
hmozhdehipanah@qums.ac.ir
117
118
منتظر لطف الهی هادی
کودکان
قدس
فوق تخصص
مغز و اعصاب
استادیار
h.montazer@qums.ac.ir
119
موحد فریده
زنان و زایمان
کوثر
متخصص
زنان و زایمان
دانشیار
fmovahed@qums.ac.ir
121
موسی خانی هادی
کودکان
قدس
فوق تخصص
خون و سرطان
استادیار
h.mosakhani@qums.ac.ir
122
مولوی سیدمهران
جراحی
شهیدرجایی
متخصص
جراحی مغز و اعصاب
استادیار
mmolavi@qums.ac.ir
123
مهرام منوچهر
کودکان
قدس
متخصص
اطفال
استاد
mmahram@qums.ac.ir
124
مهرپیشه شاهرخ
کودکان
قدس
فوق تخصص
نوزادان
استادیار
sh.mehrpisheh@qums.ac.ir
125
مهرتاش بهرام
داخلی
بوعلی
متخصص
داخلی
استادیار
bmehrtash@qums.ac.ir
126
مهیار ابوالفضل
کودکان
قدس
متخصص
اطفال
استاد
amahyar@qums.ac.ir
127
میرآخورسامانی سیمین
پاتولوژی
شهیدرجایی
متخصص
پاتولوژی
استادیار
ssamani@qums.ac.ir
128
میرهاشمی سیدمهدی
بیوشیمی
علوم پایه
دکترای تخصصی
بیوشیمی بالینی
دانشیار
sm.mirhashemi@qums.ac.ir
129
میراکبری سید مصطفی
داخلی
بوعلی
متخصص
پزشکی قانونی
استادیار
m.mirakbari@qums.ac.ir
130
مقبلی نژاد سحر
بیوشیمی
علوم پایه
دکترای تخصصی
 ژتیک پزشکی
استادیار
smoghbelinejad@qums.ac.ir
131
نصیری اصل مرجان
فارماکولوژی
علوم پایه
دکترای تخصصی
 فارماکولوژی
استاد
mnassiriasl@qums.ac.ir
132
نادری الهام
اعصاب
متخصص
مغز و اعصاب
استادیار
e.naderi@qums.ac.ir
133
ناصح ناهید
بیهوشی
بوعلی
فوق تخصص
فلوشیپ بیهوشی قلب
استادیار
nnaseh@qums.ac.ir
134
نامدار پیمان
طب اورژانس
بوعلی
متخصص
طب اورژانس
استادیار
p.namdar@qums.ac.ir
135
نجاری حمید رضا
عفونی
بوعلی
متخصص
بیماریهای عفونی
استادیار
hr.najari@qums.ac.ir
136
نجفی پور رضا
بیوشیمی
علوم پایه
دکترای تخصصی
ژنتیک پزشکی
دانشیار
r.najafipour@qums.ac.ir
137
نصیریان ندا
پاتولوژی
ولایت
متخصص
پاتولوژی
استادیار
nnasirian@qums.ac.ir
138 نظری محمد صدرا جراحی متخصص جراحی عمومی استادیار m.nazari@qums.ac.ir
139
نعیمیان فرد شعیب
اعصاب
بوعلی
متخصص
مغزو اعصاب
استادیار
shnaeimyanfard@qums.ac.ir
140
نوبخت محمد
کودکان
قدس
فوق تخصص
قلب اطفال
استادیار
mnobakht@qums.ac.ir
141
نوری اکرم
داخلی
ولایت
فوق تخصص
روماتولوژی
استادیار
anori@qums.ac.ir
142 نیکو نژاد علیرضا عفونی متخصص بیماریهای عفونی استادیار al.nikonezhad@qums.ac.ir
143
هاشمی پور سیما
داخلی
ولایت
فوق تخصص
غدد
دانشیار
shashemipour@qums.ac.ir
144
یزدانفر سیمین
علوم تشریح
علوم پایه
دکترای تخصصی
بافت شناسی
استادیار
syazdanfar@qums.ac.ir
145
یزدی زهره
پزشکی اجتماعی
EDC
متخصص
طب کار
دانشیار
zyazdi@qums.ac.ir
146
یعقوبی سیامک
بیهوشی
شهیدرجایی
فوق تخصص
مراقبتهای ویژه
دانشیار
syaghoubi@qums.ac.ir
147
یوسفیان شیوا
طب اورژانس
 
بوعلی
 
متخصص
طب اورژانس
 
دانشیار 
sh.yosefiyan@qums.ac.ir