فارماکولوژی
بخش فارماکولوژی در سال 1364 فعالیت خود را رسما آغاز نمود. این بخش در طبقه دوم ساختمان علوم پایه دانشکده پزشکی واقع شده است. ساختار اداری بخش عبارت است از: دفتر اساتید بخش، دفترکارشناس آزمایشگاه و آزمایشگاه فارماکولوژی.
آزمایشگاه فارماکولوژی در سال 1378 تشکیل و تجهیز گردید. طرح های تحقیقاتی و علمی بخش فارماکولوژی در این آزمایشگاه صورت می گیرد. در آزمایشگاه فارماکولوژی کلاس های عملی فارماکولوژی ویژه دانشجویان پزشکی به مدت13 سال برگزار شده است.
در حال حاضر بخش فارماکولوژی با 3عضو هیات علمی در حال فعالیت می باشد.


رسالت بخش فارماکولوژی
 
رسالت بخش فارماکولوژی دانشگاه علوم پزشکی قزوین تربیت نیروی انسانی کارآزموده، توانمند و ‌متعهد به منظور آشنایی با فراورده های دارویی و تجویز اصولی و منطقی دارو می باشد. بخش فارماکولوژی با در نظر گرفتن نیازهای آموزشی و پژوهشی دانشجویان مقاطع مختلف پزشکی، دندانپزشکی، پرستاری و پیراپزشکی و با استفاده از مناسب ترین روش های آموزشی و شیوه های یادگیری، همواره تلاش می کند که  بهترین آموزشهای نظری و عملی را به فراگیران ارایه نماید.
 
اهداف آموزشی
·         تدریس فارماکولوژی نظری 1 و 2
·         تدریس فارماکولوژی عملی
·         تدریس اصول سم شناسی

 
تعداد دانشجویان در هر دوره: به طور متوسط 70 نفر
فراگیران: دانشجویان پزشکی(مقطع فیزیوپاتولوژی)، پرستاری و مامایی ، بهداشت و پیراپزشکی  
 
وسایل کمک آموزشی:کامپیوتر و ویدیو پرژکتور جهت نمایش اسلایدهای پاورپوینت، تابلو برای شرح جزئیات
 
شیوه ارزشیابی فارماکولوژی نظری:سئوالات چهارگزینه ای 
شیوه ارزشیابی فارماکولوژی عملی: نسخه نویسی در درمان بیماری های مختلف بر اساس بیمار فرضی