آموزش پزشکی عمومی
حمد و سپاس ایزد یکتا و پروردگار جهانیان را که منت نهاده، با نور اسلام و به رهبری بنیانگذار جمهوری اسلامی، حضرت امام خمینی (ره)، ملت ایران را از بندهای اسارت فرهنگی رهانید و شکوفایی توان علمی برای بالندگی دانش و تربیت نیروی انسانی عالم و متعهد را هموار کرد.
دغدغه جستجوی حقیقت و حس همدردی و تلاش برای رفع درد دیگران سبب ظهور دانش پزشکی و آموزش مداوم آن شده است. در دهه‌های اخیر افزایش انتظار از علم پزشکی- چه در وسعت و چه در عمق- همراه با دگرگونی‌های جمعیتی، افزایش شیوع بیماری‌های مزمن و بروز بیماری‌های نوپدید، تأکید بر ارتقای سلامت و پیشگیری، هزینه‌های رو به افزایش مراقبت‌های سلامت و عدالت در سلامت سبب دگرگونی در تقاضا برای ارائه خدمات پزشکی شده است.
در عصر حاضر پزشکان باید با توکل به ذات لا یزال الهی و جهت کسب رضای خالق، ضمن تلاش برای ارتقای سلامت جامعه و افراد، پیشگیری از بیماری‌ها، ارائه مراقبت‌های اولیه و درمان بیماری‌ها، مدیرانی مؤثر در گروه‌های بهداشتی درمانی، حامی بیماران و جامعه، متفکرانی منتقد و معلمان و مربیانی ورزیده باشند که آلام بیماران را دلسوزانه و مبتنی بر تعهد و اخلاق تسکین‌ دهند، در استفاده از اطلاعات مهارت داشته و از انگیزه‌های درونی برای یادگیری مستمر برخوردار باشند.
دانشکده‌های پزشکی برای ایفای نقش خود جهت تربیت پزشکانی با تمامی خصوصیات فوق، نیاز به بازنگری مداوم در ابعاد مختلف آموزشی دارند. برای ایجاد چنین حرکتی، با رعایت ارزش‌ها و با توجه به چشم‌انداز مورد نظر، استانداردهای پایه برنامه آموزش پزشکی عمومی به عنوان معیارهای اعتباربخشی تدوین می‌گردد.
  
ارزشها
آموزش پزشکی عمومی در نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران، بر اصول و مبانی زیر استوار است.
1- ارزش‌های متعالی دین مبین اسلام در زمینه کسب رضایت الهی، حفظ کرامت انسان، شرافت خدمت به انسان‌ها، ضرورت حفظ حیات و احیاء نفوس، ارتقاء سلامت و کیفیت زندگی، عدالت در سلامت، اهمیت تسکین آلام دردمندان، مراعات احکام الهی و شئون انسانی، التزام به اخلاق پزشکی، احترام و مراعات حقوق انسانی.
2- طلب علم، کفائی بودن وجوب حرفه طب، توجه و التزام به وصایای حضرت امام راحل "ره" از جمله تأکید بر نقش سرنوشت‌ساز دانشگاه‌ها و دانشگاهیان بطور عام و حرفه پزشکی بطور خاص، تحقق و تضمین منشور علمی نظام مقدس جمهوری اسلامی در بیانات مقام معظم رهبری و مصادیق آن در آموزش پزشکی.
3- تأمین و تضمین اولویت‌ها و ضروریات تشخیص داده شده و اعلام شده از طرف نظام خدمات سلامت و داشتن انعطاف لازم برای رعایت التزامات فقهی و طراحی و تدریس مسائل مستحدثه در دنیای پزشکی.
چشم‌انداز
انتظار می‌رود برنامه آموزشی دوره پزشکی عمومی در جمهوری اسلامی ایران به نحوی طراحی و اجرا شود که موجبات ارتقاء این حیطه از علوم پزشکی را به سطح اول منطقه و جایگاه شایسته بین‌المللی فراهم آورده، تداوم آن را تضمین نماید و انسان‌هائی که در این نظام پرورش می‌یابند معتقد به ارزش‌ها، اصول و آموزه‌های دین مبین اسلام در خصوص کرامت انسان و شرافت خدمت به انسان‌ها، آگاه به کلیه ضروریات تأمین، حفظ و ارتقاء سلامت، عدالت در سلامت و کیفیت زندگی انسان‌ها و عامل به این آموزه‌ها باشد.