اخبار
 انتشارات CABI 

 انتشارات CABI صاحب جامعترین پایگاه الکترونیکی جهان در زمینه بهداشت عمومی بنام GLOBAL HEALTH جهت مبارزه با همه گیری بیماری COVID-19 امکان دسترسی تمام محققین در سراسر جهان را به مطالب مرتبط با این بیماری بروی PLATFORM دسترسی به مجموعه GLOBAL HEALTH به مدت زمان 3 ماه به شکل رایگان از طریق لینک ذیل فراهم نموده است. دسترسی کاربران پس از انجام عملیات REGISTER و با استفاده ازکد یا voucher اعلام شده امکان پذیر خواهد بود.

 

https://www.cabdirect.org/globalhealth

  

امید است، در این لحظات دشوار نقش کوچکی در مبارزه با این بیماری در کشور ایفا نموده باشد.