اطلاعیه
به برگزاری هشتمین دوره ی آزمون صلاحیت بالینی
باتوجه به برگزاری هشتمین دوره ی آزمون صلاحیت بالینی در تاریخ 11/08/96، بدین وسیله به اطلاع می رساند کارورزان واجد شرایطی که تمایل دارند در این دوره از آزمون شرکت نمایند، حداکثر تا تاریخ 11/07/96 به آموزش دانشکده جهت ثبت نام مراجعه نمایند. لازم به ذکراست اولویت ثبت نام با کارورزانی است که تا پایان اسفند ماه فارغ التحصیل می شوند.
آموزش دانشکده پزشکی
96/06/26