اطلاعیه
اطلاعیه بسیارمهم جهت اطلاع رسانی ثبت نام کارورزان واجد شرایط آزمون صلاحیت بالینی 4 اردیبهشت 98

اطلاعیه مهم

باتوجه به برگزاری بیستمین دوره ی آزمون صلاحیت بالینی مورخ 99/02/04، بدین وسیله به اطلاع آن دسته از  کارورزان واجد شرایطی که تمایل دارند در این دوره از آزمون شرکت نمایند می رساند، حداکثر تا تاریخ 98/11/15 به آموزش دانشکده مراجعه نمایند. لازم به ذکراست اولویت ثبت نام با کارورزانی است که تا پایان شهریور ماه سال 1399فارغ التحصیل می شوند و زودترجهت ثبت درخواست خود اقدام می کنند.

آموزش دانشکده پزشکی

98/11/21