اطلاعیه
تغییرزمان ثبت نام کارورزان واجد شرایط آزمون صلاحیت بالینی 4 اردیبهشت 98

باتوجه به برگزاری بیستمین دوره ی آزمون صلاحیت بالینی مورخ 04/02/99، بدین وسیله به اطلاع آن دسته از  کارورزان واجد شرایطی که تمایل دارند در این دوره از آزمون شرکت نمایند می رساند، حداکثر تا تاریخ 10/12/98 به آموزش دانشکده مراجعه نمایند. لازم به ذکراست اولویت ثبت نام با کارورزانی است که تا پایان شهریور ماه سال 1399فارغ التحصیل می شوند و زودترجهت ثبت درخواست خود اقدام می کنند.

آموزش دانشکده پزشکی

98/11/21