اخبار اسلایدی
در دانشگاه علوم پزشکی قزوین ؛ نشست معارفه دستیاران جدیدالورود رشته های تخصصی پزشکی برگزار شد

1396/6/19 يكشنبه

نشست معارفه دستیاران جدید الورود رشته های تخصصی پزشکی در 15 شهریور ماه 1396 با حضور دکتر منوچهر مهرام  ریاست دانشگاه علوم پزشکی قزوین ، دکتر برویز پدیسار معاون آموزشی دانشگاه ، دکتر نوید محمدی رئیس دانشکده پزشکی ، دکتر سیامک یعقوبی معاون آموزشی دانشکده پزشکی ، دکتر حمید رضا نجاری مدیر آموزش تحصیلات تکمیلی تخصصی و فوق تخصصی دانشکده پزشکی و مدیر امور آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه و جمعی از دستیاران ورودی 96 در سالن ابن سینا برگزار شد .
در این نشست به معارفه متقابل مسئولین و دستیاران جدید الورود و آشنایی با قوانین آموزشی و مقررات پژوهشی در طی دوره دستیاری پرداخته شد .