اخبار اسلایدی
در دانشگاه علوم پزشکی قزوین ؛ نشست معارفه دستیاران جدیدالورود رشته های تخصصی پزشکی برگزار شد
نشست معارفه دستیاران جدید الورود رشته های تخصصی پزشکی در 15 شهریور ماه 1396 با حضور دکتر منوچهر مهرام  ریاست دانشگاه علوم پزشکی قزوین ، دکتر برویز پدیسار معاون آموزشی دانشگاه ، دکتر نوید محمدی رئیس دانشکده پزشکی ، دکتر سیامک یعقوبی معاون آموزشی دانشکده پزشکی ، دکتر حمید رضا نجاری مدیر آموزش تحصیلات تکمیلی تخصصی و فوق تخصصی دانشکده پزشکی و مدیر امور آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه و جمعی از دستیاران ورودی 96 در سالن ابن سینا برگزار شد .
در این نشست به معارفه متقابل مسئولین و دستیاران جدید الورود و آشنایی با قوانین آموزشی و مقررات پژوهشی در طی دوره دستیاری پرداخته شد .
 
امتیاز دهی