اخبار اسلایدی
در دانشگاه علوم پزشکی قزوین ؛ نشست شورای تحصیلات تکمیلی علوم پایه دانشکده پزشکی برگزار شد

1396/6/13 دوشنبه

نشست شورای تحصیلات تکمیلی علوم پایه دانشکده پزشکی در 12 شهریور ماه 1396 با حضور سرپرست مدیریت تحصیلات تکمیلی علوم پایه دانشکده پزشکی و مدیران گروه های آموزشی در سالن ابن سینا برگزار شد .
در این نشست مسائل آموزشی و پژوهشی دانشجویان مطرح و مورد بحث و بررسی اعضای نشست قرار گرفت ، همچنین پروپوزال دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد با حضور دانشجو و اساتید راهنما ، مطرح و تصویب شد. 1396/6/13 13:09:01