اخبار اسلایدی
در دانشگاه علوم پزشکی قزوین ؛ نشست معارفه دانشجویان جدید الورود رشته پزشکی برگزار شد
نشست معارفه دانشجویان جدید الورود رشته پزشکی در 11  مهر 1396 با حضور حاج آقا مرتضوی مسئول نهاد رهبری دانشگاه علوم پزشکی ، دکتر محمد رضا شیخی معاونت دانشجویی و فرهنگی دانشگاه علوم پزشکی ، دکتر نوید محمدی رئیس دانشکده پزشکی ،  دکتر سیامک یعقوبی معاونت آموزشی دانشکده پزشکی ، دکتر مرضیه بیگم خضری معاونت فرهنگی دانشکده پزشکی ، دکتر پیری سرپرست کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده پزشکی و دکتر ساریچلو مسئول اداره مشاوره دانشگاه علوم پزشکی و 114 تن از دانشجویان رشته پزشکی جدید الورود در کلاس شماره یک دانشکده پزشکی برگزار شد .
 
امتیاز دهی