اخبار اسلایدی
در دانشگاه علوم پزشکی قزوین ؛ نشست معارفه دانشجویان جدید الورود رشته پزشکی برگزار شد

1396/7/12 چهارشنبه

نشست معارفه دانشجویان جدید الورود رشته پزشکی در 11  مهر 1396 با حضور حاج آقا مرتضوی مسئول نهاد رهبری دانشگاه علوم پزشکی ، دکتر محمد رضا شیخی معاونت دانشجویی و فرهنگی دانشگاه علوم پزشکی ، دکتر نوید محمدی رئیس دانشکده پزشکی ،  دکتر سیامک یعقوبی معاونت آموزشی دانشکده پزشکی ، دکتر مرضیه بیگم خضری معاونت فرهنگی دانشکده پزشکی ، دکتر پیری سرپرست کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده پزشکی و دکتر ساریچلو مسئول اداره مشاوره دانشگاه علوم پزشکی و 114 تن از دانشجویان رشته پزشکی جدید الورود در کلاس شماره یک دانشکده پزشکی برگزار شد .