اخبار اسلایدی
بازدید وزارتی از مرکز تکثیر و نگهداری حیوانات آزمایشگاهی دانشگاه علوم پزشکی قزوین

1398/4/5 چهارشنبه

دکتر سیاوش احمدی نوربخش، مشاور کمیته اخلاق در پژوهش‌های زیست پزشکی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در اولین روز تابستان 1398 با حضور در دانشگاه علوم پزشکی قزوین، از مرکز تکثیر و نگهداری حیوانات آزمایشگاهی، بازدید کرد.

در این بازدید که با حضور دکتر سیّدمهدی میرهاشمی، مدیر پژوهش دانشگاه؛ دکتر شهرام دارابی، سرپرست تکثیر و نگهداری حیوانات آزمایشگاهی و افشین مهرعلیان، کارشناس کمیته اخلاق دانشگاه انجام شد، موازین و زیرساخت‌های مورد نیاز تجهیز این مجموعه و شرایط نگهداری و نحوه صحیح مراقبت و استفاده از حیوانات مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و در پایان، رهنمودهای لازم برای توسعه و تجهیز مرکز تکثیر حیوانات دانشگاه، منطبق با استانداردهای روز ارائه شد.