اخبار اسلایدی
نشست شورای آموزشی دانشکده پزشکی برگزار شد

1398/4/29 شنبه

نشست شورای آموزشی دانشکده پزشکی در 24 تیر 1398 با حضور دکتر سید امیر فرزام ، رئیس دانشکده پزشکی ، دکتر سیامک یعقوبی ، معاون آموزشی دانشکده پزشکی ، احمد پور شریفی مدیر امور آموزشی دانشگاه ، دکتر زهره یزدی ، مسئول دفتر مطالعات و توسعه آموزش دانشکده ، مدیران آموزشی گروههای بالینی و مدیران گروههای علوم پایه در اتاق جلسات دانشکده پزشکی برگزار شد.

در این نشست نامه ها و درخواستهای دانشجویان پزشکی در خصوص " نقل و انتقالات دانشجویی " مورد بحث و بررسی اعضاء قرار گرفت .