اخبار اسلایدی
برگزاری نشست شورای پژوهشی در دانشکده پزشکی

1398/11/29 سه‌شنبه

نشست شورای پژوهشی دانشکده پزشکی در 28 بهمن 1398 با حضور ، دکتر سید امیر فرزام ، رئیس دانشکده پزشکی ، دکتر مهناز عباسی ، معاونت پژوهشی دانشکده پزشکی ، اعضای هیأت علمی ثابت شورای پژوهشی و اساتید مدعو راهنمای پایان نامه های دانشجویان در اتاق معاونت پژوهشی دانشکده پزشکی برگزار شد .

در نشست شورای پژوهشی دانشکده پزشکی طرح ها و  پروپوزالهای دانشجویان و دستیاران مورد بحث و بررسی و تصویب نهایی قرار گرفت .

نشست شورای پژوهشی دانشکده با توجه به نیاز به تصویب پایان نامه ها و طرح های دانشحویی با هماهنگی اعضاء در اتاق معاونت پژوهشی دانشکده با حضور مسئولان دانشکده و اعضای گروههای بالینی ، علوم پایه و اساتید مدعو تشکیل می شود.