کلاسهای دانشجویان پزشکی به صورت آنلاین برگزار خواهد شد

نشست هم اندیشی و تبادل نظر پیرامون مسائل آموزشی دانشکده و ارتقاء سطح کیفی آموزش در روز 25 فروردین 1399 در سالن ابن سینای دانشکده پزشکی برگزار شد.

در این نشست ابتدا دکتر سید امیر فرزام ضمن تبریک سال نو به مدیران گروه ها و بخش های علوم پایه ، مسائل آموزشی دانشجویان را در مقطع کنونی مطرح و از معاون آموزشی علوم پایه دانشکده و مدیران علوم پایه خواستند در خصوص ارتقاء سطح کیفی آموزش هم فکری و بحث و تبادل نظر بعمل آید.

سپس دکتر احسان عالی ، معاون آموزشی علوم پایه دانشکده، ضمن تبریک سال نو در مورد عملکرد آموزشی دانشکده در سال گذشته نکاتی را بیان کردند ، سپس در مورد نرم افزار آنلاین آموزش از راه دور که توسط دانشگاه خریداری شده است توضیحاتی را ارائه نمودند و مقرر شد تا هفته آینده مورد استفاده دانشکده پزشکی قرار گیرد و از این پس کلاسهای دانشجویان به صورت آنلاین و در ساعت تعین شده برگزار می گردد.

در ادامه هر یک از مدیران و اساتید علوم پایه نسبت به نحوه برگزاری کلاسها مواردی را مطرح نمودند.

این نشست با حضور دکتر زهره یزدی ، مسئول دفتر مطالعات و آموزش دانشکده و مدیران گروهها و بخشهای علوم پایه برگزار شد.