با توچه به شیوع ویروس کرونا؛ تشکیل کمینه ی برای نحوه ادامه حضور دستیاران و کارورزان در مراکز آموزشی و درمانی تابعه دانشگاه

در نشست 31 فروردین 1399 ادامه حضور کارورزان و دستیاران رشته های تخصصی پزشکی در مراکز آموزشی درمانی تابعه دانشگاه با توجه به شیوع ویروس کرونا مورد بررسی قرار گرفت.

اعضا شرکت کننده در این نشست نقاط قوت و ضعف  حضور دستیاران و کارورزان در مراکز آموزشی و  درمانی و بخشهای کرونا را و همچنین آمار بیماران کرونایی را در مراکز آموزشی و درمانی از ابتدا تا به حال مورد بررسی قرار دادند.

در این نشست تصمیم گرفته شد کمیته ای متشکل از 3 نفر دکتر بیژنی، مدیر گروه عفونی مرکز آموزشی درمانی بیمارستان بوعلی ، دکتر عباس علامی ، معاون آموزشی و پژوهشی مرکز آموزشی و درمانی بوعلی سینا، دکتر زحل ، مدیر گروه داخلی مرکز آموزشی و درمانی ولایت تشکیل گردد و این کمیته حضور دستیاران در بخش های کرونایی را در این نشست لازم دانسته و سایر گروهها را ملزم به تصمیمات این کمیته  دانستند و در مورد کارورزان تصمیم بر این شد که حضور آنها در مراکز درمانی در شرایط حاضر مورد نیاز نمی باشد.

این نشست با حضور دکتر سید امیر فرزام ، رئیس دانشکده پزشکی ، احمد پور شریفی ، مدیر امور آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه ، دکتر یعقوبی ، معاون آموزشی دانشکده پزشکی ، معاونین آموزشی مراکز آموزشی و درمانی بیمارستانها ، مدیران گروههای دارای دستیار تخصصی شامل 9 گروه و دکتر آمنه باریکانی ، مدیر گروه پزشکی اجتماعی و خانواده در سالن ابن سینای دانشکده برگزار شد ،