برگزاری نشست شورای تحصیلات تکمیلی علوم پایه در دانشکده پزشکی قزوین

در نشست روز  ششم  اردیبهشت  1399 شورای تحصیلات تکمیلی علوم پایه دانشکده پزشکی قزوین، دکتر مهدی میرهاشمی ضمن تبریک سال نو و ماه مبارک رمضان در خصوص نحوه فعالیت دانشجویان مقطع PhD و کارشناسی ارشد در شرایط اپیدمی کرونا توضیحاتی بیان نمودند و با توجه به نامه و دستورالعمل وزارت متبوع وضعیت آموزشی و پژوهشی دانشجویان را در این دوران تشریح نموده و بر آموزش مجازی دانشجویان تاکید نمودند. در ادامه دکتر سید امیر فرزام، در خصوص فعالیت اساتید و جلوگیری از رکود علمی دانشجویان و اساتید سخنانی بیان نمودند. همچنین چگونگی انجام فعالیت عملی پایان نامه، انجام دفاع از پروپوزال و پایان نامه دانشجویان مقطع تحصیلات تکمیلی مورد بحث و بررسی قرار گرفت و تصمیمات لازم در این خصوص گرفته شد.

نشست مذکور با حضور دکتر سید امیر فرزام، رییس دانشکده پزشکی، دکتر احسان عالی، معاون آموزشی علوم پایه دانشکده پزشکی دکتر مهدی میرهاشمی، مدیر تحصیلات تکمیلی علوم پایه، و  مدیران گروه های علوم پایه در سالن ابن سینای دانشکده برگزار شد.