اطلاعیه
دستورالعمل لزوم ثبت آینده نگر مطالعات کار آزمایی بالینی و توقف و عدم ثبت گذشته نگر اینگونه مطالعات« یادآوری مجدد جهت دریافت اطلاعات بیشتر اینجا کلیک نمایید.