اطلاعیه
وبینار آموزشی با عنوان هوش هیجانی و مدیریت جو سازمانی تاریخ 99/11/14 جهت دریافت اطلاعات بیشتر اینجا کلیک نمایید.