رویدادهای علمی
برگزاری نشست شورای آموزشی در دانشکده پزشکی قزوین

نشست شورای آموزشی دانشکده پزشکی، روز 16 آذر 1398 با حضور دکتر سید امیر فرزام، رئیس دانشکده پزشکی، دکتر سیامک یعقوبی، معاون آموزشی دانشکده پزشکی، دکتر مهرزاد صحنه سرایی، رئیس بخش انگل شناسی و قارچ شناسی و وحدت خمسه کارشناس آموزش دانشکده پزشکی در دفتر ریاست دانشکده پزشکی برگزار شد .

در این نشست، نامه ها و درخواست های دانشجویان پزشکی مقطع علوم پایه، فیزیوپاتولوژی و کارآموزی، درخصوص"نقل و انتقالات دانشجویی" مورد بحث و بررسی اعضاء قرار گرفت