سمینارها و همایش ها
بیست و ششمین جشنواره تحقیقاتی علوم پزشکی رازی
احتراماً نظر به برگزاری بیست و ششمین جشنواره تحقیقاتی علوم پزشکی رازی در دیماه سالجاری، به استحضار می رساند مطابق فراخوان و دستورالعمل پیوست، فرایند ثبت نام و ارسال آثار برای این جشنواره از 99/5/1 لغایت 99/7/30 به صورت آنلاین و از طریق سامانه جشنواره به آدرس های    "razi.hbi.ir" و "razi.research.ac.ir" فعال می باشد.
جهت دریافت اطلاعات بیشتراینجا کلیک نمایید.