اطلاع رسانی تحصیلی دوران کرونا

اطلاعیه دریافت بسته های بهداشتی
 با توجه به فراهم شدن یک بسته بهداشتی شامل یک تیوب ماده ضدعفونی کننده و تعداد 5 عدد ماسک ساده جهت کلیه دانشجویان، خواهشمند است  با در دست داشتن کارت دانشجویی خود جهت دریافت بسته بهداشتی به ساختمان ستاد معاونت فرهنگی - دانشجویی مراجعه نمایند.