اطلاع رسانی تحصیلی دوران کرونا

در خصوص ارائه ترم تابستان سالجاری به صورت مجازی
جهت دریافت اطلاعات بیشتر اینجا کلیک نمایید.