اطلاع رسانی تحصیلی دوران کرونا

برنامه زمانبندی آزمون پذیرش دستیار دوره های تکمیلی تخصصی فلوشیپ

پیرو تعویق زمان آزمون پذیرش دستیار دوره های تکمیلی تخصصی (فلوشیپ) سال 1399 بدینوسیله جدول زمانبندی آزمون به شرح ذیل به اطلاع کلیه داوطلبان ‌رسانده می شود.

دریافت كارت‌ ورود به‌ جلسه‌ آزمون

روزهای سه‌ شنبه‌ و چهارشنبه‌ مورخ‌ 99/0507 و 99/05/08

مکان: پردیس دانشگاه علوم پزشکی قزوین دانشکده پزشکی واحد تحصیلات تکمیلی بالینی دانشکده پزشکی

برگزاری آزمون کتبی

(به صورت الکترونیک)

روز پنج شنبه مورخ 1399/05/09    راس ساعت » 9

مکان: پردیس دانشگاه علوم پزشکی قزوین دانشکده پزشکی سایت دانشکده

بررسی به اعتراضات آزمون کتبی

روز جمعه مورخ 1399/05/10

از طریق دانشگاه های متولی برگزاری آزمون

آزمون شفاهي*

  تاریخ 1399/05/11 راس ساعت 9:00
مکان:پردیس دانشگاه علوم پزشکی قزوین دانشکده پزشکی سایت دانشکده

* اطلاع رسانی زمان و مکان برگزاری مرحله شفاهی آزمون توسط دانشگاه های متولی برگزاری آزمون خواهد بود.


نظر شما
نام
پست الكترونيک
وب سایت
متنی که در تصویر می بینید عینا تایپ نمایید
نظر