اطلاع رسانی تحصیلی دوران کرونا

اطلاعیه وام قرض الحسنه مهر ایران و صندوق رفاه سال 99

پیرو نامه شماره 45597 به تاریخ 21/8/99 نسبت به اطلاع رسانی ثبت نام مرحله سوم وام دانشجویان دستیاری و ph.d ،خواهشمند است دستور فرمایید که به رؤیت این دسته از دانشجویان رسانده شود، تا در مهلت مقرر با مراجعه به پرتال تسهیلات دانشجویی در سایت معاونت دانشجویی فرهنگی به آدرس vccs.qums.ac.ir اقدام نمایند .

شایان ذکر است اولویت ثبت نام دراین مرحله با دانشجویان ورودی سال 97 و قبل از آن بوده و زمان ثبت نام سایر دانشجویان در هفته های آتی اطلاع رسانی خواهد شد.