اطلاع رسانی تحصیلی دوران کرونا

شیوه نامه اجرایی یکپارچه آزمونهای برخط (مجازی)
جهت دریافت فایل اینجا کلیک نمایید.