تحصیلات تکمیلی علوم پایه
 تحصیلات تکمیلی علوم پایه دانشکده پزشکی قزوین در راستای توسعه رشته های تخصصی در مقاطع کارشناسی ارشد و دکترای تخصصی پی . اچ . دی ،افزایش توانمندی دانشجویان و نیز رشد تولیدات علمی ایجاد شده است.
رسیدگی به امور اجرایی ذیل از اهم وظایف این اداره می باشد:
که عهده دار کلیه امور دانشجویان مقاطع کارشناسی ارشد ، Ph.D می باشد.
این اداره وظیفه رسیدگی و انجام امور و مسائل مربوط به دانشجویان شاغل به تحصیل در دوره های کارشناسی ارشد( در 3 رشته )، Ph.D ( در 1 رشته) ، را برعهده دارد . از جمله وظایف این اداره می توان به موارد زیر اشاره نمود :
ثبت نام و انجام مکاتبات پذیرفته شدگان دوره های کارشناسی ارشدو دکترای تخصصی (ph.D)
 انجام امور مربوط به ثبت نام وانتخاب واحد , حذف و اضافه دروس دانشجویان
 صدور گواهی اشتغال به تحصیل،همچنین اعلام وضعیت تحصیلی پذیرفته شدگان مقاطع مختلف تحصیلات تکمیلی به مراجع ذی صلاح وموسسات درخواست کننده طبق مقررات
 بررسی و پاسخگویی به درخواستهای کتبی و شفاهی مراجعین ، دانشجویان 
بررسی و اعلام سقف سنوات دانشجویان و طرح در شورای تحصیلات تکمیلی و انجام مکاتبات لازم
 برنامه ریزی و نظارت بر انتخاب واحد و سایر امور آموزشی دانشجویان
 فارغ التحصیل نمودن دانشجویان پس از اتمام دوره تحصیل
 تهیه و تنظیم اطلاعات و آمار درخواستی از سوی مراجع مختلف
بررسی پرونده دانشجویان وانجام کلیه مکاتبات لازم جهت فراغت از تحصیل دانشجویان
 جمع‌آوری، تنظیم و ارسال ظرفیت پذیرش دانشجو برای آزمون کارشناسی‌ارشد به سازمان سنجش
 برگزاری آزمون کارشناسی ارشد
 برگزاری آزمون جامع دانشجویان مقطع دکترا
 انجام امور مربوط به تأسیس رشته‌های تحصیلی جدیدو تنظیم مدارک و انجام مکاتبات لازم  
تنظیم برنامه درسی و نظارت بر برگزاری کلاس ها و حضور دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد و دکتری
بررسی پرونده آموزشی و تهیه گزارش وضعیت تحصیلی دانشجویان جهت طرح در جلسات شورای تحصیلات تکمیلی علوم پایه دانشکده پزشکی
 برگزاری جلسات شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده به منظور بررسی و تصمیم گیری مسائل آموزشی ،تصویب موضوعات پایان نامه تحصیلی بر اساس دستور جلسه تنظیم شده و پیگیری تصمیمات اتخاذ شده
 برنامه‌ریزی امور آموزشی و تحصیلات تکمیلی با همکاری واحدهای ذیربط و نظارت بر حسن اجرای وظایف واحدهای وابسته و اجرای برنامه‌ها و فعالیت‌های آموزشی
 اداره و هدایت کلیه امور آموزشی مربوط به دوره های تحصیلات تکمیلی علوم پایه و نظارت بر حسن اجرای مقررات و آئین نامه های آموزشی