تاریخچه دانشکده

 


دانشکده پزشکی قزوین از سال 1364 با پذیرش 70 دانشجو در یک ساختمان استیجاری با زیر بنای تقریبی 500 متر مربع شروع به کار کردو در طی این سالها متناسب با نیاز استان از نظر فضاهای فیزیکی و پذیرش تعداد دانشجو رشد و توسعه نموده است مضافا اینکه پذیرش دانشجویان تحصیلات تکمیلی افزایش قابل ملاحظه داشته است  بطوریکه هم اکنون تعداد دانشجویان در حال تحصیل در رشته پزشکی عمومی530نفر و در رشته های  تخصصی مختلف168نفر هستند و فضاهای فیزیکی که در اختیار این دانشکده قرارداد  6666  مترمربع است. 
دانشکده پزشکی  دارای یک بیمارستان تخصصی و 6 مرکز آموزشی درمانی است و تعداد اعضای هیات علمی شاغل در این دانشکده در حال حاضر 36 عضو هیات علمی رسمی 52 عضو هیات علمی پیمانی، 10 عضو هیات علمی قراردادی ،  49 عضو هیات علمی طرحی  و 13 عضو هیات علمی آزمایشی است و در ضمن تعداد کارکنان شاغل در این دانشکده    57 نفر هستند.
سال تاسیس دانشکده 1364:  
روسای پیشین دانشکده پزشکی
آقای دکتر مجید سررشته داری از سال 1364 لغایت 1368/3/27

آقای دکتر علی دامغانی از 1368/3/27 لغایت 1374

آقای دکتر میرعماد حسینی مقدم امامی از 1374/4/24 تا 1376/5/19

آقای دکتر سید محسن حسنی برزی از 1376/9/26 تا 1380/1/025

آقای داوود کشاورز از 1380/1/26 تا 1385/5/18
 

آقای دکتر مجید سررشته داری از 1385/5/5 تا 1390/11/30
      
       آقای دکتر نوید محمدی از 1390/12/1 تا  1393/5/15 
           
آقای دکتر حسین مژدهی پناه از 1393/9/19 تا  1394/8/30
 
آقای دکتر نوید محمدی از 1394/8/30  تا 1396/11/27


آقای دکتر سید امیر فرزام از 96/11/27 تا 1399/07/07


آقای دکتر امیر محمد کاظمی فر از 1399/07/07
    

مدیریت دانشکده

رییس دانشکده:دکتر امیرمحمد کاظمی فر/دکترای تخصصی پزشکی قانونی
 
معاون آموزشی بالینی:دکتر بنفشه آراد/فوق تخصص کلیه کودکان

معاون آموزشی علوم پایه :دکتر احسان عالی / دکترای تخصصی فارماکولوژی

معاون اداری مالی:آقای سعید عمویی/کارشناس حقوق

معاون پژوهشی:
دکتر مهناز عباسی / متخصص روماتولوژی

معاون فرهنگی:دکترمرضیه بیگم خضری/متخصص بیهوشی
                                                                         مدیر تحصیلات تکمیلی علوم پایه:دکتر احسان عالی / دکترای تخصصی فارماکولوژی                                                           

 مدیر تحصیلات تکمیلی بالینی:   دکتر بنفشه آراد/فوق تخصص کلیه کودکان
مسئول آموزش پزشکی:خانم زهراسادات باقی

مدیر پژوهش: خانم پروین یخچالیهارشته های تحصیلی موجود در دانشکده پزشکی همراه با مقطع تحصیلی هر رشته
پزشکی عمومی / دکترا
پزشکی مولکولی/ph.d 
      بیماریهای زنان و زایمان / تخصص    

بیماریهای داخلی / تخصص    

قلب و عروق / تخصص  

عفونی/تخصص 
روانپزشکی/تخصص       

بیماریهای کودکان/تخصص  

جراحی عمومی /تخصص 

بیهوشی/تخصص   
علوم تشریح وآناتومی / کارشناسی ارشد

میکروب شناسی / کارشناسی ارشد 

 
بهداشت و ایمنی مواد غذایی/کارشناسی ارشد
انگل شناسی/کارشناسی ارشد
علوم بهداشتی در تغذیه/کارشناسی ارشد
زیست فناوری/کارشناسی ارشد
 
آزمایشگاههای دانشکده
 انگل شناسی

میکروبشناسی

 فارماکولوژی

ایمونولوژی

بیوشیمی


فیزیولوژی

  آناتومی( سالن تشریح و کلاس اختصاصی برای آناتومی(

فیزیک پزشکی

  آزمایشگاه مرکزی تحقیقات

 آزمایشگاه کشت سلولی و هیستوتکنیک


 
مراکزتحقیقاتی
مرکز توسعه تحقیقات علوم پایه

 
مرکزتحقیقات ناباروری 
مراکز آموزشی ودرمانی

مرکز آموزشی درمانی کوثر

مرکزآموزشی درمانی شهید رجایی 

مرکز آموزشی درمانی قدس

مرکز آموزشی درمانی 22 بهمن
 
مرکز آموزشی درمانی بوعلی

مرکز آموزشی درمانی ولایت


 
 
آدرس : قزوین - بلوار شهید باهنر - دانشگاه علوم پزشکی قزوین - دانشکده پزشکی

کد پستی : 59811-34197

تلفن : (+98) (28) (33336001-5)

پست الکترونیک  medicine@qums.ac.ir

فاکس(+98) )(28) (33324970)  

 
 

http://www.qums.ac.ir/Portal/Home

   http://sm.qums.ac.ir/Portal/Home