معرفی رییس دانشکده
نام و نام خانوادگی: دکترامیرمحمد کاظمی فر
محل تحصیل :
         دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تحصیلی:

       دکترای تخصصی پزشکی قانونی
خلاصه فعالیتهای آموزشی و پژوهشی
   شرح وظایف

پست الکترونیکamkazemifar@qums.ac.ir         
ساعات ملاقات با دانشجویان
سه شنبه ها 12-10  
شماره مستقیم تماس با دفتر ریاست: 
33336001-3103
پست الکترونیک دفترریاست:    Qmsd@qums.ac.ir

فرم درخواست ملاقات ریس دانشکده 
نشانی:مجتمع پردیس دانشگاه علوم پزشکی قزوین -دانشکده پزشکی شهید بابایی-طبقه 
  دوم انتهای راهرو سمت راست