کمیته ها
نام کمیته تصمیمات توضیحات
استراتژیک
- تدوین اهداف راهبردی کوتاه مدت ، میان مدت و بلند مدت دانشکده
- بررسی و ارزیابی میزان استراتژیهای استقرار یافت
- تعیین چالشها و کمک به انجام ماموریتها و اهداف دانشکده
   
اعضاء
حوادث غیر مترقبه
- تشخیص چالش های فیزیکی موجود در فضای کالبدی دانشکده
- پیشنهاد آموزش های مداوم همکاران در خصوص رعایت  اصول ایمنی
- مدیریت بحران ها ، آمادگی و برنامه ریزی لازم در خصوص مواقع اضطراری
  
اعضاء
امتحانات در مورد ارزیابی سوالات پایان ترم بر اساس MCQ
   
اعضاء
خرید تجهیزات
-تصمیم گیری در مورد اقلام و تجهیزات مورد نیاز بخشها و گروه ها و تصویب خرید اقلام ضروری با توجه به بودجه مربوطه
-بحث و بررسی استعلام های صورت گرفته در خصوص خرید تجهیزات
-تعیین چارچوب و معیارهای لازم در خصوص و سایل و اقلام در دست خرید.
     
اعضاء
کمیته نماز
-به کار بستن تدابیر لازم جهت برگزاری هر چه با شکوهتر نماز جماعت و عدم برگزاری  کلاسها و جلسات در هنگام فریضه اول وقت
-برگزاری مسابقات قرآنی،کتابخوانی،زیارت عاشورا،اردوی زیارتی و انجام
کارهای فرهنگی     
 
اعضاء
کمیته مشورتی دانشجویی زمینه سازی  برای بهره گیری از خلاقیت و طرح ها و ایده های نو آورانه آموزشی دانشجویان
انتقال مشکلات ،انتقادات و پیشنهادات دانشجویان در حیطه های اموزشی  از طریق کمیته مشورتی
بستر سازی تعامل و تبادل تجارب و فعالیت های دانشجویی در حیطه های آموزش علوم پزشکی
ایجاد فرهنگ مشارکت و احساس سئولیت در بین دانشجویان برای ارتقا کیفی آموزشی
بستر سازی برای تعامل آگاهانه علمی و فعال دانشجویان با نظام آموزشی جاری
اعضاء
کمیته برنامه ریزی درسی چیدمان واحد های برنامه درسی مقطع علوم پایه (ادغام یافته) اعضاء