تماس با دفتر ریاست
پست الکترونیک رییس دانشکده:mkazemifar@qums.ac.ir       
 
شماره تماس با دفتر ریاست       (+98) ( 28) (33330534) :    
فاکس:  (33324970)(28) (98+) 
 
پست الکترونیک دفترریاست:Qmsd@qums.ac.ir        
آدرس: قزوین – خیابان شهید باهنر-دانشگاه علوم پزشکی- دانشکده پزشکی
فرم درخواست ملاقات ریس دانشکده (تراکنشی) 
 
پیگیری درخواست ملاقات