سمعی بصری

نام و نام خانوادگی

سمت

رشته و مدرک تحصیلی

شماره داخلی

پست الکترونیک

شرح وظایف

 ابوالفضل فرهمند مهر

مسئول واحد 

دیپلم

3149

medicine_pr@qums.ac.irاین بخش دارای مجموعه ای نسبتا غنی از امکانات کمک آموزشی و نیز تجهیزات لازم برای بهره گیری ازاین تسهیلات می باشد.


از فعالیت های قابل ذکر این بخش ارائه خدمات مستمر نظیر امکان استفاده انفرادی از اسلاید و نوار های صوتی و تصویری موجود در آرشیو ، نمایش فیلم های ویدیوئی و CD های آموزشی برای اساتید و دانشجویان ، تهیه و تکثیر اسلاید، ضبط و تکثیر یا تبدیل فیلم های ویدیوئی براساس درخواست اساتید و دانشجویان دانشگاه ، تصویربرداری از اعمال جراحی و تولید وتکثیر فیلم های آموزشی ، مشارکت در برگزاری سمینار های پزشکی و ... می باشد.