انفورماتیک

نام و نام خانوادگی سمت رشته و مدرک تحصیلی شماره داخلی پست الکترونیک شرح وظایف
 بیتا بقایی مسئول سایت نرم افزار-کارشناسی 3116

Qmsi@qums.ac.ir


سایت دانشکده دارای 18 دستگاه کامپیوتر است ونرم افزارهای نصب شده بر روی سیستم ها شامل:

 windows7

office(2007-2013)-Adobe reader11-spss16-km player9-Antivirus kaspersky 10- winrar-End note

ساعات کار سایت دانشکده پزشکی از 7:30 صبح تا ساعت 16:00 می باشد

پست الکترونیک واحد انفورماتیک دانشکده پزشکی :  qmsi@qums.ac.ir