سامانه Adobe Connect
راهنمای ورود به کلاس های مجازی آنلاین

*** قابل توجه اساتید و دانشجویان محترم  ***


شرکت کنندگان در کلاس های مجازی میتوانند راهنمای ورود به کلاس و همچنین اپلیکیشن های مورد نیاز خود را از لینک های زیر دانلود کنند.
 

دانلود فایل های راهنمای مورد نیاز:  

دانلود نرم افزارهای مورد نیاز برای ورود به کلاس های مجازی آنلاین دانشگاه:

جهت استفاده از فایلهای فشرده از نرم افزار winrar 5.8  استفاده نمایید


وب سایت دانشگاه علوم پزشکی قزوین           


http://www.qums.ac.ir
وب سایت دانشکده پزشکی قزوین http://sm.qums.ac.ir