نقشه سايت
Skip Navigation Links.
Collapse MCCIP PortalMCCIP Portal
Collapse معرفی دانشکدهمعرفی دانشکده
تاریخچه دانشکده پزشکی
برنامه استراتژیک دانشکده
ارتباط با دانشکده
تلفن های داخلی دانشکده
چارت سازمانی دانشکده
کارکنان
پرسشهای متداول
Collapse حوزه ریاستحوزه ریاست
معرفی رییس دانشکده
شوراها
کمیته ها
تماس با دفتر ریاست
مسئول دفتر
روابط عمومی
Collapse معاونتهامعاونتها
Collapse معاونت آموزشیمعاونت آموزشی
معرفی معاون اموزشی بالینی
اداره آموزش
تحصیلات تکمیلی
مرکز توسعه آموزش پزشکی
مهارتهای بالینی
آموزش پزشکی
Collapse معاونت پژوهشیمعاونت پژوهشی
معرفی معاون پژوهشی
کتابخانه
دفتر معاونت پژوهشی
سمعی بصری
انفورماتیک
Collapse معاونت اداری و مالیمعاونت اداری و مالی
امور عمومی
امور مالی
معرفی معاون اداری مالی
معاونت فرهنگی
Collapse هیات علمیهیات علمی
لیست اعضای هیات علمی
Collapse گروههای آموزشیگروههای آموزشی
Collapse گروههای بالینیگروههای بالینی
بیهوشی
زنان و زایمان
جراحی
داخلی
اطفال
روانپزشکی
قلب
عفونی
Collapse گروههای علوم پایهگروههای علوم پایه
بیوشیمی،ژنتیک
فیزیولوژی و فیزیک پزشکی
میکروب شناسی و ایمنی شناسی
پزشکی اجتماعی
علوم تشریح
گروه معارف اسلامی
پاتولوژی
Collapse بخش های بالینیبخش های بالینی
چشم
اعصاب
گوش ، حلق ،بینی
پوست
Collapse بخش های علوم پایهبخش های علوم پایه
فارماکولوژی
انگل شناسی و قارچ شناسی
پزشکی مولکولی
آیین نامه ها
مطالب علمی پژوهشی و آموزشی