• ساعت : ۹:۲۱:۴
  • تاريخ :
     ۱۴۰۱/۰۳/۰۷ 
با هدف پیشگیری از بیماری های غیرواگیر
تحقیقات جامع در خصوص بیماری دیابت، دیابت بارداری و سرطان، در استان قزوین آغاز می شود

دکتر سیدمهدی میرهاشمی، معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی قزوین، از ارایه پیشنهاد (پروپوزال) اجرای طرح تحقیقاتی جامع در خصوص سرطان و دیابت با محوریت دیابت بارداری، بر اساس اسناد بالادستی، توسط پژوهشکده پیشگیری از بیماری های غیرواگیر خبر داد.

وی اظهار کرد که این موضوع، پیرو نشست هم اندیشی سند پیشگیری از بیماری های غیرواگیر در حوزه دیابت و سرطان مصوب شد و قرار شد پس از ارایه پیشنهاد طرح تحقیقاتی جامع در خصوص سرطان و دیابت توسط پژوهشکده پیشگیری از بیماری های غیرواگیر، با مشارکت تمام مراکز تحقیقاتی و معاونت بهداشتی دانشگاه، برای پیشگیری و کاهش بار بیماری های دیابت و سرطان در استان اجرا شود.

شایان ذکر است، این نشست، در سالن کنفرانس معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی قزوین، با حضور روسای مراکز تحقیقات زیرمجموعه پژوهشکده پیشگیری از بیماری های غیرواگیر برگزار شد و دکتر میرهاشمی درباره اهمیت پیشگیری و کنترل بیماری های غیرواگیر در جامعه، بویژه دیابت و سرطان سخن گفت.

 همچنین، پس از ارایه گزارش اولیه از اقدامات و اهداف پیش رو در زمینه پیشگیری از بیماری های غیرواگیر، توسط دکتر زینب علیمرادی، رییس مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت، در مورد فعالیت های قابل اقدام در سال 1401 در زمینه پیشگیری از بیماری دیابت و سرطان، بر اساس ماموریت تعیبن شده از سوی معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، بحث و تبادل نظر شد.

رؤسای مراکز تحقیقات زیرمجموعه پژوهشکده پیشگیری از بیماری های غیرواگیر، شامل: مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت، مرکز تحقیقات بیماری های متابولیک، مرکز تحقیقات سلولی و مولکولی و مرکز تحقیقات رشد کودکان، در این نشست حضور داشتند.

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    6.0.9.0
    V6.0.9.0