• ساعت : ۱۳:۴:۴۱
  • تاريخ :
     ۱۴۰۱/۰۳/۰۸ 
رئیس مرکز بهداشت شهرستان قزوین:
نظم و آراستگی در محیط كار، موجب جلب اعتماد مردم و رعایت بیشتر آموزه های بهداشتی خواهد شد

دکتر علیرضا مهرعلیان، رئیس مرکز بهداشت شهید بلندیان شهرستان قزوین گفت: اگر نظم و آراستگی در محیط کار ایجاد شود، موجب جلب اعتماد مردم و رعایت بیشتر آموزه های بهداشتی خواهد شد. وی افزود که باید اخلاق مداری و ادبیات اداری در این مرکز رعایت شود و حد انتظارها باید به مراکز محیطی اعلام شود.

 این مقام مسؤول اظهار کرد: تشویق ها باید بر اساس اصول اداری صورت پذیرد و تعادل و آرامش بین ستاد و مراکز محیطی برقرار شود. دکتر مهرعلیان با بیان اینکه مراکز وظایف خود را بطور منظم انجام دهند؛ اضافه کرد: مراقبان سلامت، برنامه ریزی صحیح و درستی در چهارچوب قوانین اداری داشته باشند و پایش ها دقیق و منسجم باشد. 

رئیس مرکز بهداشت شهرستان قزوین، این سخنان را روز دوم خرداد 1401 در نشستی با کارشناسان مسؤول واحدها در سالن اجتماعات مرکز بیان کرد و نکاتی را در مورد بحران جمعیت و فرزندآوری و جوانی جمعیت تشریح کرد. در این برنامه، دکتر اکبر یوسفی، معاون مرکز نیز حضور داشت و کارشناسان مسؤول، نظرات خود را بیان کردند.

 

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    6.0.9.0
    V6.0.9.0