برای جلوگیری از اتلاف وقت مراجعه کنندگان باركد پاسخ سریع، در مراكز خدمات جامع سلامت شهرستان قزوین نصب شد  جديد!
عضو هیأت علمی مرکز آموزشی و درمانی کوثر قزوین: از روش های تشخیص زودهنگام سلول های سرطانی در بانوان، تست پاپ اسمیر است  جديد!
معاون بهداشتی شبکه بهداشت و درمان شهرستان تاکستان: افزایش سن ازدواج، سبب كاهش فرصت فرزندآوری، و كاهش میزان‌ باروری می شود  جديد!
کارشناس مرکز بهداشت شهرستان قزوین: تلاش حوزه سلامت، به تنهایی معضل اعتیاد را حل نمی كند  جديد!
صفحه1از18123456...18.بعدي.برو

6.0.9.0
گروه دورانV6.0.9.0